Obec Stará Červená Voda

204, 790 53 Stará Červená Voda


Obec Stará Červená Voda

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Stará Červečná Voda za rok 2017 - vyvěšeno dne 03.07.2018

Schválený závěrečný účet obce Stará Červená Voda za rok 2017 - vyvěšeno dne 03.07.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stará Červená Voda za rok 2017 - vyvěšeno dne 03.07.2018

Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2017 - vyvěšeno dne 03.07.2018

Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2017 - vyvěšeno dne 03.07.2018

Rozvaha sestavená k 31.12.2017 - vyvěšeno dne 03.07.2018

Příloha územně samosprávného celku sestavená k 31.12.2017 - vyvěšeno dne 03.07.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Stará Červená Voda za rok 2016 - vyvěšeno dne 14.06.2017

Schválený závěrečný účet obce Stará Červená Voda za rok 2016 - vyvěšeno dne 14.06.2017

Schválený závěrečný účet obce Stará Červená Voda za rok 2016 (souhrnná sestava)  - vyvěšeno dne 14.06.2017

Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření obce Stará Červená Voda  za rok 2016 - vyvěšeno dne 14.06.2017

Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2016 - vyvěšeno dne 14.06.2017

Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2016 - vyvěšeno dne 14.06.2017

Rozvaha sestavená k 31.12.2016 - vyvěšeno dne 14.06.2017

Zpráva o finančním hospodaření obce k 31.12.2016 - vyvěšeno dne 14.06.2017

Zpráva o finančním hospodaření obce k 31.12.2016 -  vyvěšeno dne 14.06.2017

Novinky
Odebírat novinky
zrušit odběr

 

Dění v Obci
 

 

.

Policie ČR - územní odbor Jeseník