Obec Stará Červená Voda

204, 790 53 Stará Červená Voda


Obec Stará Červená Voda

 
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Stará Červená Voda za rok 2018 - vyvěšeno dne 27.05.2019 do 14.06.2019
Návrh závěrečného účtu obce Stará Červená Voda za rok 2018 - vyvěšeno dne 27.05.2019 do 14.06.2019
Návrh závěrečného účtu obce Stará Červená Voda za rok 2018 (info) - vyvěšeno dne 27.05.2019 do 14.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stará Červená Voda za rok 2018 - vyvěšeno dne 27.05.2019 do 14.06.2019
Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2018 - vyvěšeno dne 27.05.2019 do 14.06.2019
Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2018 - vyvěšeno dne 27.05.2019 do 14.06.2019
Rozvaha sestavená k 31.12.2018 - vyvěšeno dne 27.05.2019 do 14.06.2019
Příloha sestavená k 31.12.2018 - vyvěšeno dne 27.05.2019 do 14.06.2019

 
Novinky
Odebírat novinky
zrušit odběr

 

Dění v Obci
 

 

.

Policie ČR - územní odbor Jeseník