Obec Stará Červená Voda

204, 790 53 Stará Červená Voda


Obec Stará Červená Voda

Zveřejnění záměru přičleněných honebních pozemků - vyvěšeno dne 03.10.2017 do 03.11.2017

 Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 603/3 v k.ú. NČV - vyvěšeno dne 22.09.2017 do 22.10.2017

Novinky
Odebírat novinky
zrušit odběr

 

Dění v Obci
 

 

.

Policie ČR - územní odbor Jeseník