Obec Stará Červená Voda

204, 790 53 Stará Červená Voda


Obec Stará Červená Voda

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - vyvěšeno dne 09.03.2018 do 23.03.2018

Rozvaha  - vyvěšeno dne 09.03.2018 do 23.03.2018

Příloha - vyvěšeno dne 09.03.2018 do 23.03.2018

Výkaz zisku a ztráty - vyvěšeno dne 09.03.2018 do 23.03.2018

Fin 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - vyvěšeno dne 09.03.2018 do 23.03.2018

Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů - vyvěšeno dne 17.10.2017

Novinky
Odebírat novinky
zrušit odběr

 

Dění v Obci
 

 

.

Policie ČR - územní odbor Jeseník