Obec Stará Červená Voda

204, 790 53 Stará Červená Voda


Obec Stará Červená Voda

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestavený k 12/2018 - vyvěšeno dne 28.02.2019 do 15.03.2019
Výkaz zisku a ztráty sestavený k 12/2018 - vyvěšeno dne 28.02.2019 do 15.03.2019
Rozvaha sestavená k 12/2018 - vyvěšeno dne 28.02.2019 do 15.03.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 - vyvěšeno dne 28.02.2019 do 15.03.2019
 
 
 
Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů - vyvěšeno dne 28.03.2018
Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů - vyvěšeno dne 17.10.2017
Novinky
Odebírat novinky
zrušit odběr

 

Dění v Obci
 

 

.

Policie ČR - územní odbor Jeseník