Obec Stará Červená Voda

204, 790 53 Stará Červená Voda


Obec Stará Červená Voda

Dokumenty ke zveřejnění

Setkání o dopadech závažných klimatických změn na lesní ekosystémy

Úplná a částečná uzavírka silnice v Nové Červené Vodě - vyvěšeno dne 04.06.2018 do 01.08.2018

SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu - vyvěšeno dne 02.05.2018 do 03.08.2017

 

Vytvořené pracovní místo - 5 míst

Vytvořené pracovní místo - 11 míst

Vytvořené pracovní místo - 1 místo

Vytvořené pracovní místo, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 1.6.2015


Komunitní plán sociálních služeb Jesenicka na období 2014 - 2017,  (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 1.6.2015

Organizační struktura, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 6.10.2011

 

 

 

Novinky
Odebírat novinky
zrušit odběr

 

Dění v Obci




 

 

.

Policie ČR - územní odbor Jeseník