Obec Stará Červená Voda

204, 790 53 Stará Červená Voda


Obec Stará Červená Voda

Dokumenty ke zveřejnění

Oznámení VV - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - vyvěšeno dne 18.01.2019 do 03.02.2019
Příloha k oznámení VV - situace  - vyvěšeno dne 18.01.2019 do 03.02.2019
Výzva k předkládání žádostí o dotaci - zachování a obnova nemovitých kulturních památek ... - vyvěšeno dne 14.01.2019 do 01.03.2019
 
 
 
Vytvořené pracovní místo - 5 míst
Vytvořené pracovní místo - 11 míst
Vytvořené pracovní místo - 1 místo
Vytvořené pracovní místo, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 1.6.2015


Organizační struktura, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 6.10.2011
 
 
 
Novinky
Odebírat novinky
zrušit odběr

 

Dění v Obci
 

 

.

Policie ČR - územní odbor Jeseník