Obec Stará Červená Voda

204, 790 53 Stará Červená Voda


Obec Stará Červená Voda

Dokumenty ke zveřejnění

Výzva občanům seznam nemovitých věcí s nejednoznačným vlastníkem - vyvěšeno dne 28.02.2018 do 13.03.2018

Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - vyvěšeno dne 22.02.2018 do 10.03.2018

Schémata pro označení pracovních míst v obci - vyvěšeno dne 22.02.2018 do 10.03.2018

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ - vyvěšeno dne 19.02.2018 do 20.03.2018

Nabídka pozemků k pronájmu k.ú. Stará Červená Voda - vyvěšeno dne 07.02.2018 do 08.05.2018

Nabídka pozemků k pronájmu k.ú. Nová Červená Voda - vyvěšeno dne 07.02.2018 do 08.05.2018

Nabídka pozemků k pronájmu k.ú. Dolní Červená Voda - vyvěšeno dne 07.02.2018 do 08.05.2018

Výzva k předkládání žádosti o dotaci - obnova kulturních památek - vyvěšeno dne 15.01.2018 do 01.03.2018

Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2018 - vyvěšeno dne 15.01.2018 do 01.03.2018

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury - vyvěšeno dne 15.01.2018 do 01.03.2018

Informace o změně svozu komunálního odpadu - vyvěšeno dne 03.10.2017

Oznámení o zveřejnění SMOJ - vyvěšeno dne 11.04.2017 do 2020

Přijímání nabídek na výkup lesních pozemků - vyvěšeno dne 31.03.2017

Informace o změně frekvence svozu komunálních odpadů a bioodpadů 2017 - vyvěšeno dne 28.03.2017

Vytvořené pracovní místo - 5 míst

Vytvořené pracovní místo - 11 míst

Vytvořené pracovní místo - 1 místo

Vytvořené pracovní místo, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 1.6.2015


Komunitní plán sociálních služeb Jesenicka na období 2014 - 2017,  (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 1.6.2015

Organizační struktura, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 6.10.2011

 

 

 

Novinky
Odebírat novinky
zrušit odběr

 

Dění v Obci
 

 

.

Policie ČR - územní odbor Jeseník