Obec Stará Červená Voda

204, 790 53 Stará Červená Voda


Obec Stará Červená Voda

Dokumenty ke zveřejnění

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj. 66595/2017-MZE-16212 - vyvěšeno dne 09.11.2017 do 10.12.2017

Nabídka pozemků k pronájmu - vyvěšeno dne 01.11.2017 do 02.02.2018

Veřejná vyhláška č.j. 400/17 - Oznámení o uložení písemnosti č.j. 399/17 - vyvěšeno dne 24.10.2017 do 09.11.2017

Usnesení - Dražební vyhláška - elektronická dražba - vyvěšeno dne 12.10.2017 do 13.12.2017

Informace o změně svozu komunálního odpadu - vyvěšeno dne 03.10.2017

Oznámení o zveřejnění SMOJ - vyvěšeno dne 11.04.2017 do 2020

Přijímání nabídek na výkup lesních pozemků - vyvěšeno dne 31.03.2017

Informace o změně frekvence svozu komunálních odpadů a bioodpadů 2017 - vyvěšeno dne 28.03.2017

Vytvořené pracovní místo - 5 míst

Vytvořené pracovní místo - 11 míst

Vytvořené pracovní místo - 1 místo

Vytvořené pracovní místo, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 1.6.2015


Komunitní plán sociálních služeb Jesenicka na období 2014 - 2017,  (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 1.6.2015

Organizační struktura, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 6.10.2011

 

 

 

Novinky
Odebírat novinky
zrušit odběr

 

Dění v Obci
 

 

.

Policie ČR - územní odbor Jeseník