Obec Stará Červená Voda

204, 790 53 Stará Červená Voda


Obec Stará Červená Voda

Dokumenty ke zveřejnění

Výběrové řízení na pracovníka obecního úřadu - vyvěšeno dne 16.01.2018 do 31.01.2018

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - vyvěšeno den 15.01.2018 do 31.01.2018

Schémata k PÚP - vyvěšeno dne 15.01.2018 do 31.01.2018

Sdělení Krajské veterinární správý SVS/2018/002158-M - vyvěšeno dne 15.01.2018 do 31.01.2018

Výzva k předkládání žádosti o dotaci - obnova kulturních památek - vyvěšeno dne 15.01.2018 do 01.03.2018

Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2018 - vyvěšeno dne 15.01.2018 do 01.03.2018

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury - vyvěšeno dne 15.01.2018 do 01.03.2018

Informace o změně svozu komunálního odpadu - vyvěšeno dne 03.10.2017

Oznámení o zveřejnění SMOJ - vyvěšeno dne 11.04.2017 do 2020

Přijímání nabídek na výkup lesních pozemků - vyvěšeno dne 31.03.2017

Informace o změně frekvence svozu komunálních odpadů a bioodpadů 2017 - vyvěšeno dne 28.03.2017

Vytvořené pracovní místo - 5 míst

Vytvořené pracovní místo - 11 míst

Vytvořené pracovní místo - 1 místo

Vytvořené pracovní místo, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 1.6.2015


Komunitní plán sociálních služeb Jesenicka na období 2014 - 2017,  (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 1.6.2015

Organizační struktura, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 6.10.2011

 

 

 

Novinky
Odebírat novinky
zrušit odběr

 

Dění v Obci
 

 

.

Policie ČR - územní odbor Jeseník