Obec Stará Červená Voda

204, 790 53 Stará Červená Voda


Obec Stará Červená Voda

Kanalizace

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018 - vyvěšeno dne 05.04.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017 - vyvěšeno dne 17.4.2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016 - vyvěšeno dne 27.4.2017

Kanalizační řád obce, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 26.1.2015
Harmonogram výstavby 2., (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 23.5.2014 
Dílčí harmonogram výstavby, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 20.5.2014
Situace vedení 1, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 20.5.2014
Situace vedení 2, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 20.5.2014
Situace vedení 3, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 20.5.2014
Situace vedení 4, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 20.5.2014
Situace vedení 5, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 20.5.2014
Situace vedení 6, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 20.5.2014
Situace vedení 7, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 20.5.2014
Technické podmínky připojení, (soubor ve formátu pdf) - vyvěšeno do 20.5.2014

Novinky
Odebírat novinky
zrušit odběr

 

Dění v Obci




 

 

.

Policie ČR - územní odbor Jeseník