Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Stará Červená Voda
Stará Červená Voda

Ztráty a nálezy

Evidované nálezy
Evidenční číslo Datum nálezu Nalezená věc Místo nálezu
01/2022 21.09.2022 Peněženka s hotovostí Neznámé, předáno v prodejně smíšeného zboží Jednota ve Staré Červené Vodě.
       

 

Od 01.01.2014 nabyl účinnost nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., ve kterém je, mimo jiné, poněkud odlišně upravena problematika ztrát a nálezů.

Nález se týka věci, kterou někdo vědomě, tedy bez projevu své vůle, ztratil. 

Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi. Pouze v případě, že nelze z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (zpravidla do 3 dnů) nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady se odevzdávají orgánu, který je vydal (např.  platební karta - bance, občanský průkaz - Policii ČR, matričnímu úřadu nebo obci s rozšířenou působností na oddělení občanských průkazů, apod.). 

 

Nepřebírají se:

- věci, u kterých je znám vlastník;

- věci, které rychle podléhají zkáze - potraviny, krmivo, apod.

- věci znečištěné, vlhké nebo plesnivé,

- věci poškozené, 

- věci odhozené u kontejneru.

 

Poté, co je nález tedy odevzdán na obci, je zde nález zaevidován, uschován a je vyhlášen na úřední desce příslušné obce, na webových stránkách obce. 

Přihlásí-li se vlastník před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se  mu věc po zaplacení nákladů, nálezného (nálezné činí desetinu ceny nálezu) a po předložení dokladu totožnosti. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo. 

Změna se týká také ztracených zvířat - s novým občanským zákoníkem je ztracené zvíře také "nález" a musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nepřihlásí-li se vlastník o ztracené zvíře do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Jestliže ovšem nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce, obec může po dohodě svěřit zvíře osobě, která provozuje útulek pro zvířata. Pokud se ani do 4 měsíců ode dne vyhlášení ztraceného zvířete o něj vlastník nepřihlásí, zůstane ztracené zvíře v útulku, který s ním může dál volně nakládat. 

Obec Stará Červená Voda podle příslušných ustanovení občanského zákoníku shromažďuje a eviduje níže uvedené nalezené věci. Vlastník ztracené věci se může k nalezené věci přihlásit ve lhůtě do tří let ode dne vyhlášení nálezu. Uplynutím tří let od vyhlášení nálezu nabude obec Stará Červená Voda, případně nálezce nebo jiná osoba, které byla nalezená věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku získanému z prodeje nalezené věci.

Místem pro odevzdání ztracených věcí je tedy Obecní úřad Stará Červená Voda, Stará Červená Voda č.p. 204.

Při odevzdávání nálezů se bude již důsledně posuzovat, zda nalezená věc nespadá spíše do kategorii odpadů (dle občanského zákoníku) - rozhodně tedy nebude možné např. již odevzdat obnošenou obuv, igelitovou tašku s věcmi či jízdní kolo, které je od pohledu zcela nepojízdné. V takových případech doporučíme nálezci, aby věc předal spíše do "sběrného dvora" či vhodil přímo do kontejneru. 

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ odstávky

Mohlo by Vás zajímat